Aetas dulcissima adulescentia est – Najmilszym okresem życia jest młodość

Spread the love


Dodaj komentarz